Aktualności

Od grudnia 2009 Laboratorium SIMPTEST posiada nadane na nowych warunkach uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-165/09.