Dane o spółce

Zarząd spółki

Marcin Górny
Stanisław Górny
Barbara Duran

NIP

634-000-89-89

REGON

271820753

KRS

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000069895

Kapitał zakładowy

50 000 PLN (opłacony w całości)