Historia

Firma powstała w 1982 roku. Początkowo działała jako Agenda Gospodarcza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pod nazwą Ośrodka Kwalifikacji Jakości Wyrobów a następnie Zespołu Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST.
W 1993 roku firma przekształciła się w samodzielną spółkę i przyjęła nazwę SIMPTEST Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

17 maja 1984 jako trzecia w kraju firma uzyskała Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie na wykonywanie badań diagnostycznych, opinii i ekspertyz laboratoryjnych przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu.

Od sierpnia 1995 firma SIMPTEST jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (numer rejestru 76).

SIMPTEST ZOKJW Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o. nadal związany jest z SIMP-em w oparciu o podpisaną z Zarządem Głównym SIMP umowę franszyzy. Dzięki temu może korzystać z potencjału intelektualnego całego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (towarzystwa, sekcje naukowo-techniczne, oddziały, jednostki terenowe), jego wieloletniej tradycji i doświadczenia w rzeczoznawstwie i ekspertyzach technicznych a przede wszystkim z usług grona wyspecjalizowanych rzeczoznawców SIMP.