Motto

Motto naszej firmy od momentu powstania to ciągłe podnoszenie jakości wyrobów, urządzeń i usług a co za tym idzie ogólna poprawa bezpieczeństwa ludzi.

Dążąc do spełnienia powyższej zasady SIMPTEST Katowice funkcjonuje w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001 oraz System Jakości wprowadzony w Laboratorium Badań Nieniszczących a działania ukierunkowane są na ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych przez siebie usług, a co za tym idzie dbałość o zadowolenie klienta.

Kierujemy się zasadą: "Bezpieczeństwo człowieka poprzez wysoką jakość wyrobów".