Personel

SIMPTEST zatrudnia rzeczoznawców i projektantów (w tym członków SIMP):

  • rzeczoznawców budowlanych (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
  • rzeczoznawców samochodowych i motoryzacyjnych,
  • rzeczoznawców majątkowych,
  • rzeczoznawców o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów,
  • rzeczoznawców o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe,
  • rzeczoznawców o specjalności 401 – konstrukcje stalowe w przemyśle,
  • rzeczoznawców o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych,
  • a także wielu innych specjalistów branżowych.