Metody badań

Wykonujemy badania nieniszczące metodami:

 • Radiograficzną z zastosowaniem aparatów rentgenowskich i źródeł promieniotwórczych (Iryd i Selen)

  Zdjęcie: badania radiograficzne (RT)Metoda ta umożliwia wykrywanie wewnętrznych oraz powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości obiektów.
  Prowadzenie badań metodą radiograficzną polega na naświetlaniu obiektów promieniowaniem jonizującym tj. promieniowaniem rentgenowskim (X) lub promieniowaniem γ (gamma) otrzymywanym ze sztucznych źródeł izotopowych oraz na rejestracji obrazu prześwietlanego obiektu na kliszy radiograficznej lub w postaci cyfrowej.
  Metoda ta jest stosowana w kontroli złączy spawanych i zgrzewanych, odlewów, odkuwek, rur, wlewków, kęsisk i in. Radiografia ma zastosowanie w badaniach wszystkich metali i ich stopów.

 • Ultradźwiękową

  Metoda ultradźwiękowa należy do metod "badań objętościowych". Polega na wprowadzaniu fal ultradźwiękowych do obiektu, które są odbijane przez nieciągłości, uginane i rozpraszane na krawędziach nieciągłości.
  Pozwala wykrywać pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, niespawy, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne nieciągłości wewnątrz elementów. Można je również stosować do szacowania zmian mikrostruktury materiału, powstających podczas długotrwałej eksploatacji oraz do pomiaru grubości obiektów.
  Znajduje zastosowanie w badaniach prowadzonych podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej lub okresowej podczas eksploatacji. Umożliwia wykrywanie wad w materiałach nieporowatych, częściach lub wyrobach odlewanych, odkształcanych plastycznie, spawanych, lutowanych, stanie surowym bądź już obrabianych.

 • Magnetyczno-proszkowymi

  Zdjęcie: badania magentyczno-proszkowe (MT)Badania magnetyczne pozwalają na wykrywanie w obiektach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości powierzchniowych, a także stosunkowo dużych położonych blisko powierzchni, nieciągłości podpowierzchniowych.
  Polegają one na magnesowaniu obiektów oraz wykrywaniu za pomocą proszku magnetycznego - pola magnetycznego rozproszenia, które pojawia się w miejscach występowania powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałowych.

 • Penetracyjnymi

  Zdjęcie: badania penetracyjne (PT)Metoda penetracyjna należy do metod badań "powierzchniowych". Wykrywanie nieciągłości polega na wnikaniu cieczy - penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych - do nieciągłości, a następnie ujawnianiu tych nieciągłości przez zastosowanie wywoływaczy.
  Umożliwia ona wykrywanie nieciągłości powierzchniowych takich jak: pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, niespawy, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne nieciągłości otwarte na powierzchni różnorodnych obiektów, a także nieciągłości przelotowych (nieszczelności) złączy spawanych, zbiorników, rur i innych urządzeń.
  Wykorzystywana jest do kontroli elementów o różnych kształtach i wielkościach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną.

 • Wizualnymi

  Zdjęcie: badania wizualne (VT)Celem badań wizualnych jest głównie ocena stanu powierzchni (np.: zmiany korozyjne czy erozyjne, pęknięcia), kontrola odchyłek kształtu, ocena połączeń (zwłaszcza spawanych), a także kontroli obiektu po jego naprawie.
  Oprócz badań bezpośrednich, które umożliwiają badanie powierzchni bezpośrednio dostępnych wyróżniamy także badania pośrednie. Są to badania optyczne umożliwiające badanie powierzchni za pomocą endoskopów, wideoendoskopów, boroskopów, peryskopów i zestawów lusterek.

 • Wiroprądowymi

  Metodą prądów wirowych jest możliwe wykrywanie nieciągłości "zaciągniętych", nieciągłości znajdujących się pod warstwą pokrycia malarskiego lub galwanicznego oraz nieciągłości znajdujących się w poszczególnych warstwach obiektów wielowarstwowych.
  Istnieje możliwość pomiaru głębokości nieciągłości obiektów.
  Metodą tą można kontrolować obiekty wykonane z materiałów przewodzących prąd elektryczny, zarówno dobrze, jak i słabo przewodzących.

Formularz kontaktowy


Token

Ładowanie...