Specjaliści

Zdjęcie: specjaliści

W ramach uznanego przez UDT Laboratorium Badań Nieniszczących dysponuje kadrą specjalistów z certyfikatami II lub III stopnia wydanymi przez UDT-CERT oraz TÜV-CERT, w tym:

  • 7 osób z certyfikatami RT
  • 6 osób z certyfikatami UT
  • 7 osób z certyfikatami PT
  • 7 osób z certyfikatami MT
  • 6 osób z certyfikatami VT
  • 1 osoba z certyfikatem ET 3

Dowodem uznania wysokich kompetencji personelu badawczego jest mianowanie naszego specjalisty na stanowisko egzaminatora w jednostce certyfikującej personel badań nieniszczących TÜV-CERT.

Ruchomy czas pracy daje możliwość dostosowania się do wymagań Klienta co do zakresu i terminu wykonywanych prac!

Nasi pracownicy objęci są stałą ochroną przed promieniowaniem jonizującym. Laboratorium badań RTG objęte jest nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej, który w razie potrzeby pełni także nadzór na d badaniami u klienta, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas wykonywanych badań RTG zarówno pracowników własnych jak i osób zatrudnionych na terenie firmy zlecającej badania.