Ekspertyzy techniczne

Zdjęcie: Ekspertyza galerii nawęglania

Firma SIMPTEST wykonuje ekspertyzy techniczne (oceny stanu technicznego):

 • maszyn
 • urządzeń
 • budynków i budowli
 • konstrukcji

wraz z ewentualnymi zaleceniami naprawy i określeniem przydatności do dalszej eksploatacji.

W razie potrzeby sporządzamy projekty prac naprawczych bądź modernizacyjnych.

Ponadto wykonujemy:

 • opinie o innowacyjności urządzeń, linii technologicznych i inwestycji sporządzane dla celów uzyskania dotacji z funduszy unijnych.
 • opinie z zakresu bezpieczeństwa maszyn i ludzi
 • analiza / ocena ryzyka zawodowego
 • orzeczenia o obsadzie stanowisk pracy (normoobsada)
 • stanowiskowe instrukcje pracy
 • oceny energetyczne budynków

Duży procent naszych prac ekspertyzowych stanowią oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych różnego rodzaju wraz ze stosownymi pomiarami i badaniami nieniszczącymi (pomiary grubości, itp.) oraz ewentualną dokumentacją projektową naprawy/modernizacji.

Badamy stan techniczny zasobników węglowych eksploatowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach gdyż na skutek korozji i innych czynników może on być zły i grozić awarią lub katastrofą.

Prace te mogą być realizowane bez konieczności wyłączenia kotła z ruchu, opróżniania zasobników i budowy rusztowań (pomiary wykonujemy z zastosowaniem badań nieniszczących i techniki alpinistycznej).

W przypadkach, w których po badaniach wystąpi taka konieczność prowadzimy prace remontowo-naprawcze i konserwacyjne zasobników wraz z opracowaniem technologii ich przeprowadzania.

Zdjęcie: Ekspertyza galerii nawęglania

SIMPTEST Ośrodek Usług Inżynierskich spółka z o.o. Katowice posiadając wieloletnie doświadczenie w badaniach i naprawach kominów metalowych oferuje:

 • badania i ocenę ich stanu technicznego
 • odbiór techniczny, nadzór montażowy i techniczno - eksploatacyjny
 • prace naprawcze i konserwacyjne
 • realizację zadań inwestycyjnych

Ocena oznakowania identyfikacyjnego pojazdów wykonywana jest dla celów:

 • rejestracyjnych
 • celnych
 • specjalnych wymagań Urzędów Samorządowych i Administracji Państwowej
 • wymogów firm ubezpieczeniowych
 • potrzeb własnych użytkowników i właścicieli pojazdów

Ocenę dokonuje się realizując badania nieniszczące wybranych elementów pojazdu, analizując stan oznakowania oraz przedstawiając wnioski co do kwalifikacji identyfikatora pojazdu.

W 2009 roku SIMPTEST poszerzył gamę wykonywanych badań i usług o wydawanie opinii kryminalistycznych z zakresu badań mechanoskopijnych.

 • badania ocenne śladów mechanoskopijnych oraz narzędzi
 • badania identyfikacyjne narzędzi
 • badania plomb i plombownic
 • badania stłuczonych szyb - "na tzw. całość”
 • badania "na całość" wszelkich materiałów w tym drewna
 • badania identyfikacyjne maszyn do produkcji płyt CD
 • badania urządzeń zamykających /kompleksowe/
 • badania oryginalności kluczy w tym kluczy samochodowych
 • badania w zakresie immobiliserów kluczy samochodowych
 • badania oznakowań identyfikacyjnych pojazdów
 • badania w zakresie identyfikacji pojazdów lub ich podzespołów

W ubiegłych latach dokonywaliśmy ekspertyz:

 • stanu konstrukcji i elementów budynku hangaru położonego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach Pyrzowicach
 • stanu technicznego konstrukcji kotła na terenie STEICO Czarna Woda
 • ocena stanu technicznego budynków dla STRABAG Katowice
 • ocena stanu technicznego komina dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Piekary Śląskie
 • opinie o innowacyjności dla BOWIM Sosnowiec ERGOPOL Katowice, DEVELOPER
 • ocena wykonania wzmocnień konstrukcji dachowej dla Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
 • opinia na temat oceny nośności galerii nawęglania w Elektrociepłowni Wrocław dla Fordertechnik GmbH Wrocław
 • ekspertyza jezdni podsuwnicowej dla WINDEX Holding Sp. z o.o.
 • ocena stanu technicznego suwnicy pomostowej dla ITALMEC Katowice
 • oceny szkód maszyn, urządzeń i pojazdów dla T.U. ALLIANZ Warszawa - na bieżąco do kilkunastu zleceń w ciągu roku
 • opinia techniczna dotycząca wykonawstwa i montażu dźwigu osobowego
 • ekspertyza stanu galerii nawęglania dla KOGENERACJA Wrocław
 • ekspertyza na temat prawidłowości wyliczenia mocy chłodniczej klimatyzatora dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
 • ocena stanu technicznego maszyny odlewniczej dla POLMAG Kędzierzyn Koźle
 • oceny techniczne wyposażenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
 • ocena jezdni podsuwnicowej dla ARTEL WORKS Lędziny
 • ekspertyza techniczna torowiska mostu przeładunkowego dla Kompanii Węglowej SA ZG Piekary Śl.
 • ocena bezpieczeństwa maszyny drukarskiej dla DEKRA NORISKO INDUSTRIAL POLSKA Warszawa
 • opinia dotycząca wypadku przy pracy dla Sadu Rejonowego w Tarnowskich Górach
 • ekspertyza dźwigu panoramicznego dla Domu Handlowego IKAR w Gliwicach
 • oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń wykonywane dla potrzeb banków i towarzystw leasingowych
 • Ekspertyzy i oceny przydatności do dalszej eksploatacji lin nośnych dla SKALIMEX-GRANTIN w Sobótce Kopalni Granitu w Strzelinie

Formularz kontaktowy


Token

Ładowanie...