Świadectwa charakterystki energetycznej

Firma SIMPTEST wydaje świadectwa charakterystyki energetycznej określające wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji.

Świadectwo zawiera podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także energii na potrzeby oświetlenia oraz wskaźniki porównawcze, zawiera również wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii.

Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwa energetyczne wyceniane są indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości, skomplikowania obiektu i kompletności dokumentacji.

Formularz kontaktowy


Token

Ładowanie...