Układy transportu

Zdjęcie: układy transportu

Firma SIMPTEST od wielu lat zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem „pod klucz” różnego rodzaju układów transportu w energetyce.

Jedną z naszych największych inwestycji było wykonanie koncepcji, projektu oraz realizacja inwestycji instalacji współspalania węgla z biomasą w EC Wrocław.

Biomasa jako paliwo alternatywne a przy tym ekologiczne zyskuje w ostatnich latach na popularności w przemyśle energetycznym.

SIMPTEST Katowice posiadając niezbędne doświadczenie w pracach adaptacyjnych istniejących już układów technicznych wykorzystujących konwencjonalne mieszanki paliwowe oferuje kompleksowe wykonanie instalacji podawania biomasy.

Nasze prace w tym zakresie obejmują:

 1. Przedstawienie wielowariantowej koncepcji podawania biomasy
 2. Wykonanie "Projektu budowlanego" przedmiotowej instalacji
 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, a w szczególności:
  • Decyzji o warunkach zabudowy (ewentualnie lokalizacji inwestycji celu publicznego),
  • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • Decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z wszelkimi opracowaniami niezbędnymi dla uzyskania w/w decyzji.
 4. Wykonanie uproszczonego projektu technologicznego niezbędnego w postępowaniu o uzyskanie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki
 5. Wykonanie projektów wykonawczych w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, AKPiA
Zdjęcie: układy transportu

Cechy projektowanych przez nas instalacji podawania biomasy:

 • Dogodna lokalizacja
 • Nowe obiekty budowlane w których znajdować się będą urządzenia układu do podawania biomasy wyposażone są we wszystkie niezbędne instalacje elektryczne
 • Wizualizacja (okamerowanie) układu podawania biomasy
 • Organizacja wszystkich stanowisk pracy przewidzianych do obsługi instalacji
 • Zabudowa wszelkich sygnalizatorów i czujników
 • Projekt i zabudowa wiat magazynowych na życzenie klienta
 • Zapewniamy uzyskanie wymaganych świadectw legalizacji zastosowanych przez nas urządzeń
 • W ramach zabudowy instalacji przewidujemy demontaż istniejących urządzeń
 • W naszej ofercie dajemy 24-ro miesięczną gwarancję oraz zapewnienie reakcji serwisu do 12 godzin
 • Transport biomasy odbywa się przenośnikiem zgrzebłowym, co pozwala na zastosowanie różnego rodzaju biomasy

Do zrealizowanych w ostatnich 3 latach prac możemy ponadto zaliczyć m.in.:

 • Wykonanie zabudowy urządzeń próbopobieraków węgla na przenośnikach taśmowych T3 i T4 dla ZEW KOGENERACJA Wrocław
 • Opracowanie koncepcji zmiany sposobu odbioru żużla z kotłów w EC Wrocław
 • Zabudowa urządzeń do pomiaru jakości węgla w EC Wrocław (tj. próbobiorników wegla na przenośnikach taśmowych PT-5 i PT-6) - w trakcie realizacji
 • Opracowanie koncepcji podawania biomasy i węgla przenośnikami T-7a i b do zasobników przykotłowych bloków 1-4 w Elektrowni "RYBNIK"

Formularz kontaktowy


Token

Ładowanie...