Referencje

O kompetencjach i niezawodności firmy SIMPTEST świadczy między innymi liczba zdobytych klientów oraz wystawiane przez nich referencje. Nasza działalność nakierowana jest głównie na rzetelną obsługę klienta oraz spełnienie jego wymagań zachowując zasady bezstronności, zgodności ze stosownymi przepisami prawa oraz wymaganiami norm i przepisów technicznych. Staramy się dostosowywać do potrzeb naszych Zleceniodawców pod kątem szybkości reakcji oraz możliwości dojazdu do miejsca badań.