Simptest

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel.: +48 32 25 17 265 / 604 485 037
mail: simptest@simptest.pl
O Firmie

Nasza firma powstała w 1982 roku. Początkowo działała jako Agenda Gospodarcza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich pod nazwą Ośrodka Kwalifikacji Jakości Wyrobów, a następnie Zespołu Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST.

W 1993 roku firma przekształciła się w samodzielną spółkę i przyjęła nazwę SIMPTEST Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.


W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


17 maja 1984 jako TRZECIA w kraju firma uzyskała Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie nr 03 na wykonywanie badań diagnostycznych, opinii i ekspertyz laboratoryjnych przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu.
Obecnie Laboratorium Badań Nieniszczących firmy SIMPTEST Katowice posiada uznanie UDT drugiego stopnia nr LB-165/09 zgodnie z normą 17025 które swoim zakresem obejmuje:

 • badania radiograficzne
 • badania ultradźwiękowe
 • ultradźwiękowe pomiary grubości
 • badania magnetyczno-proszkowe
 • badania penetracyjne
 • badania wizualne
 • badania twardości

Pracownicy firmy posiadają certyfikaty II i III stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712.

Od sierpnia 1995 firma SIMPTEST jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB – nr rejestru 76.

Jesteśmy firmą o wieloletniej tradycji i doświadczeniu w sferze badań i ekspertyz maszyn i urządzeń technicznych, odbiorów jakościowych materiałów i wyrobów, wycen majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i in. a także usług projektowo-remontowych i modernizacyjnych w przemyśle energetycznym i in.

SIMPTEST ZOKJW Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o. nadal związany jest z SIMP-em w oparciu o podpisaną z Zarządem Głównym SIMP umowę franszyzy.

Dzięki temu możemy korzystać z potencjału intelektualnego całego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (towarzystwa, sekcje naukowo-techniczne, oddziały, jednostki terenowe) jego wieloletniej tradycji i doświadczenia w rzeczoznawstwie i ekspertyzach technicznych a przede wszystkim z usług grona wyspecjalizowanych rzeczoznawców SIMP.

Motto naszej firmy od momentu powstania to ciągłe podnoszenie jakości usług, a co za tym idzie ogólna poprawa bezpieczeństwa ludzi.

Dążąc do spełnienia powyższej zasady SIMPTEST Katowice funkcjonuje w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001 oraz System Jakości wprowadzony w Laboratorium Badań Nieniszczących, działania ukierunkowane są na ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych przez siebie usług, a co za tym idzie dbałość o zadowolenie klienta.

Kierujemy się zasadą: „Bezpieczeństwo człowieka poprzez wysoką jakość wyrobów” Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i zweryfikowanych rzeczoznawców i specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Zapewniamy fachowe i szybkie wykonawstwo oraz konkurencyjne ceny

Personel
Personel

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin i branż co pozwala na prowadzenie prac KOMPLEKSOWO od etapu

 • (1) badania obiektów (ekspertyzy i oceny stanu technicznego) poprzez
 • (2) projektowanie ich remontu i modernizacji, aż do samego
 • (3) wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.
Nasi rzeczoznawcy są czynnymi członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), stale podnoszą i poszerzają swoją wiedzę oraz korzystają z zasobów Stowarzyszenia.

W gronie zatrudnianych przez SIMPTEST specjalistów znajdują się:

 • Rzeczoznawcy budowlani (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Rzeczoznawcy samochodowi i motoryzacyjni
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – konstrukcje stalowe w przemyśle
 • Rzeczoznawcy o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
 • a także wielu innych specjalistów branżowych.

W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


Organizacja firmy jest dostosowana do wymogów systemu zarządzania jakością wg norm z serii ISO 9001.

Kontakt
 • NIP . . . . . 634-000-89-89
 • REGON . . . . . 271820753
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS . . . . . 0000069895
Jak do nas dojechać?