Simptest

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel.: +48 32 25 17 265 / 604 485 037
mail: simptest@simptest.pl
Specjaliści i sprzęt

PERSONEL BADAWCZY

Firma SIMPTEST posiada uznane przez UDT, Bureau Veritas i stale nadzorowane Laboratorium Badań Nieniszczących, w którym zatrudnia wysoko wykwalifikowana i doświadczoną kadrę specjalistów.
Wszyscy nasi pracownicy wykonujący badania posiadają certyfikaty II lub III stopnia wydane przez TUV SUD Polska, Instytut Spawalnictwa oraz UDT

Nasza firma prowadzi na bieżąco szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia te są realizowane zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów oraz dostosowane do wymogów wynikających z prowadzonej działalności a także w oparciu o przygotowywany i nadzorowany harmonogram szkoleń.

Daje to gwarancję wysokiej jakości wykonywanej przez naszą firmę usług.

Nasi pracownicy objęci są stałą ochroną przed promieniowaniem jonizującym, zaś całe laboratorium badań rtg objęte jest nadzorem ze strony Inspektora Ochrony Radiologicznej.

 

SPRZĘT BADAWCZY

Firma SIMPTEST dysponuje sprzętem badawczym, który podlega stałej i okresowej kontroli w wyspecjalizowanych serwisach wymaganych przez producentów.

Do wykonywanych badań radiograficznych wykorzystujemy:

 • Lampy rentgenowskie YXLON SMART
 • Źródła promieniotwórcze SE75 oraz IR192.

Posiadamy własne pomieszczenia ciemniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt do obróbki radiogramów. W razie potrzeby (na dużych budowach, w hutach, elektrowniach) organizujemy ciemnie przenośne u klienta co daje nam możliwość szybkiego i sprawnego organizowania procesu badań oraz ich dokumentacji.

Dysponujemy laboratorium mobilnym (samochodem ciemniowym), dzięki któremu jesteśmy w stanie kompleksowo wykonać badania z pełną oceną i dokumentacją wyników na miejscu, aby bez problemu sprostać najwyższym oczekiwaniom klientów.

Do badań ultradźwiękowych stosujemy kilka niezależnych defektoskopów, w tym

 • ultralekkie i nowoczesne grubościomierze ultradźwiękowe typu Pocket MIKE
 • oraz defektoskopy ultradźwiękowe USM firmy Krautkramer.

W badaniach magnetyczno-proszkwych wykorzystujemy

 • defektoskopy stało-magnetyczne HELLING
 • oraz defektoskopy jarzmowe typ UF 42.

Używane przez nas środki do badań penetracyjnych firmy DIFFU-THERM są zgodne z wymogami ASME i na bieżąco uzupełniane.

Zasoby naszego laboratorium powiększa gama niezbędnych głowic do badań, wzorców odniesienia, sprzętu do przeglądania i oceny radiogramów, stosownych mierników i in.
W razie potrzeby wykorzystujemy zasoby sprzętowe zaprzyjaźnionych laboratoriów badawczych, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym i często nagłym potrzebom naszych klientów.

 

Personel
Personel

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin i branż co pozwala na prowadzenie prac KOMPLEKSOWO od etapu

 • (1) badania obiektów (ekspertyzy i oceny stanu technicznego) poprzez
 • (2) projektowanie ich remontu i modernizacji, aż do samego
 • (3) wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.
Nasi rzeczoznawcy są czynnymi członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), stale podnoszą i poszerzają swoją wiedzę oraz korzystają z zasobów Stowarzyszenia.

W gronie zatrudnianych przez SIMPTEST specjalistów znajdują się:

 • Rzeczoznawcy budowlani (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Rzeczoznawcy samochodowi i motoryzacyjni
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – konstrukcje stalowe w przemyśle
 • Rzeczoznawcy o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
 • a także wielu innych specjalistów branżowych.

W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


Organizacja firmy jest dostosowana do wymogów systemu zarządzania jakością wg norm z serii ISO 9001.

Kontakt
 • NIP . . . . . 634-000-89-89
 • REGON . . . . . 271820753
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS . . . . . 0000069895
Jak do nas dojechać?