Simptest

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel.: +48 32 25 17 265 / 604 485 037
mail: simptest@simptest.pl
Zakres badań

Firma SIMPTEST wykonuje badania nieniszczące materiałów, wyrobów, maszyn i urządzeń

Oferujemy badania:

 • połączeń spawanych, a w szczególności:
  • próbek spawalniczych (króćce próbne i egzaminacyjne spawaczy, badania do uznania technologii spawania)
 • konstrukcji stalowych
 • lin i drutów
 • blach i płaskowników
 • rur
 • rurociągów gazowych i ciepłowniczych
 • odlewów i odkuwek
 • offshore

Badamy wszelkie urządzenia i elementy podlegające Dozorowi Technicznemu, zgodnie z wymogami UDT, w tym:

 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe (w tym zbiorników magazynowych na materiały ciekłe, zapalne oraz niebezpieczne)
  Opracowujemy dokumentację „paszportową” do uznania przez UDT tychże zbiorników


 • urządzenia dźwignicowe m.in.:
  haki
  urządzenia suwnicowe
  żurawie
  wózki widłowe

 • kotły i rurociągi
  energetyczne
  ciepłownicze
  gazowe

 • stalowe butle do gazów technicznych (pomiary mające na celu określenie rzeczywistych grubości ścianek zbiorników, badania części walcowych, głowic oraz dna butli mające na celu wykrycie nieciągłości materiału)

Firma SIMPTEST Katowice od 2001 roku wykonuje na zasadach stałych umów badania nieniszczące – głównie badania RT i VT połączeń spawanych dla swoich kluczowych klientów.

Personel
Personel

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin i branż co pozwala na prowadzenie prac KOMPLEKSOWO od etapu

 • (1) badania obiektów (ekspertyzy i oceny stanu technicznego) poprzez
 • (2) projektowanie ich remontu i modernizacji, aż do samego
 • (3) wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.
Nasi rzeczoznawcy są czynnymi członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), stale podnoszą i poszerzają swoją wiedzę oraz korzystają z zasobów Stowarzyszenia.

W gronie zatrudnianych przez SIMPTEST specjalistów znajdują się:

 • Rzeczoznawcy budowlani (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Rzeczoznawcy samochodowi i motoryzacyjni
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – konstrukcje stalowe w przemyśle
 • Rzeczoznawcy o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
 • a także wielu innych specjalistów branżowych.

W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


Organizacja firmy jest dostosowana do wymogów systemu zarządzania jakością wg norm z serii ISO 9001.

Kontakt
 • NIP . . . . . 634-000-89-89
 • REGON . . . . . 271820753
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS . . . . . 0000069895
Jak do nas dojechać?