Simptest

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel.: +48 32 25 17 265 / 604 485 037
mail: simptest@simptest.pl
Pomiary stanu naprężenia

Pomiar stanu naprężenie to metoda wykorzystywana w wielu branżach do błyskawicznej diagnostyki stanu naprężenia w elementach i konstrukcjach stalowych wykonanych ze stali o właściwościach ferromagnetycznych.

W stosunku do rozwiązań konkurencyjnych nasze urządzenie posiada przewagę na wielu płaszczyznach, do których można zaliczyć:

 • Pełna personalizacja pod potrzeby Klienta
 • Szybkie i łatwe wyznaczenie stanu naprężenia (czas badania rzędu kilku sekund)
 • Odporność na warunki atmosferyczne
 • Wyświetlanie wartości naprężenia bezpośrednio w MPa
 • Dotykowy wyświetlacz
 • Możliwość badania przez powłoki malarskie
 • Długotrwała praca autonomiczna

Stosowana przez nas metoda wyznaczania stanu naprężenia w elementach stalowych o właściwościach ferromagnetycznych z wykorzystaniem efektu Barkhausena (EB) posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Rejestru Statków.

Nasze urządzenie magnesuje lokalnie badany materiał i analizuje w czasie
rzeczywistym rejestrowane przez sondę sygnały elektromagnetyczne skojarzone
z dynamicznym magnesowaniem badanego obiektu. Efektem tej analizy są wartości parametrów (INT, Count), które są jednoznacznie związane z poziomem odkształcenia w warstwie wierzchniej stali.
Związek między wartością danego parametru a poziomem odkształcenia zapisany jest w pamięci miernika w formie funkcji kalibracyjnej. Funkcje kalibracyjne wyznacza się eksperymentalnie dla próbek referencyjnych w zakresie odkształceń sprężystych. Wyświetlana wartość naprężenia jest wyliczana bezpośrednio z wartości odkształcenia.

Urządzenie zapisuje do pliku wyniki pomiarów wykonanych dla kolejnych punktów, a także umożliwia kontrolny podgląd przebiegu zmian zarejestrowanego parametru. Urządzenie posiada potencjalną możliwość implementacji systemu raportowania dostosowanego do wymagań Klienta.

Personel
Personel

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin i branż co pozwala na prowadzenie prac KOMPLEKSOWO od etapu

 • (1) badania obiektów (ekspertyzy i oceny stanu technicznego) poprzez
 • (2) projektowanie ich remontu i modernizacji, aż do samego
 • (3) wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.
Nasi rzeczoznawcy są czynnymi członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), stale podnoszą i poszerzają swoją wiedzę oraz korzystają z zasobów Stowarzyszenia.

W gronie zatrudnianych przez SIMPTEST specjalistów znajdują się:

 • Rzeczoznawcy budowlani (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Rzeczoznawcy samochodowi i motoryzacyjni
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – konstrukcje stalowe w przemyśle
 • Rzeczoznawcy o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
 • a także wielu innych specjalistów branżowych.

W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


Organizacja firmy jest dostosowana do wymogów systemu zarządzania jakością wg norm z serii ISO 9001.

Kontakt
 • NIP . . . . . 634-000-89-89
 • REGON . . . . . 271820753
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS . . . . . 0000069895
Jak do nas dojechać?