Simptest

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel.: +48 32 25 17 265 / 604 485 037
mail: simptest@simptest.pl
Projekty i ekspertyzy techniczne

Firma SIMPTEST wykonuje ekspertyzy techniczne (oceny stanu technicznego obiektów)

 • maszyn
 • urządzeń
 • budynków i budowli
 • konstrukcji

wraz z ewentualnymi zaleceniami naprawy i określeniem przydatności do dalszej eksploatacji
W razie potrzeby sporządzamy projekty prac naprawczych bądź modernizacyjnych.

Duży procent naszych prac ekspertyzowych stanowią oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych różnego rodzaju wraz ze stosownymi pomiarami i badaniami nieniszczącymi (pomiary grubości, itp.) oraz ewentualną dokumentacją projektową naprawy/modernizacji.

Badamy stan techniczny zasobników węglowych eksploatowanych w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, gdyż na skutek korozji i innych czynników może on być zły i grozić awarią lub katastrofą.

Prace te mogą być realizowane

 • bez konieczności wyłączenia kotła z ruchu, opróżniania zasobników i budowy rusztowań (pomiary wykonujemy z zastosowaniem badań nieniszczących i techniki alpinistycznej);
  W przypadkach, w których po badaniach wystąpi taka konieczność prowadzimy prace związane z opracowaniem technologii ich naprawy.

SIMPTEST Ośrodek Usług Inżynierskich spółka z o.o. Katowice posiadając wieloletnie doświadczenie w badaniach i naprawach kominów metalowych oferuje:

 • badania i ocenę ich stanu technicznego
 • odbiór techniczny, nadzór montażowy i techniczno - eksploatacyjny
 • prace naprawcze i konserwacyjne
 • realizację zadań inwestycyjnych.

 

Firma SIMPTEST zajmuje się projektowaniem dla energetyki i innych gałęzi przemysłu:

 • układów transportu
 • budynków i budowli
 • konstrukcji
 • prac remontowych i modernizacyjnych

 

Personel
Personel

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin i branż co pozwala na prowadzenie prac KOMPLEKSOWO od etapu

 • (1) badania obiektów (ekspertyzy i oceny stanu technicznego) poprzez
 • (2) projektowanie ich remontu i modernizacji, aż do samego
 • (3) wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.
Nasi rzeczoznawcy są czynnymi członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), stale podnoszą i poszerzają swoją wiedzę oraz korzystają z zasobów Stowarzyszenia.

W gronie zatrudnianych przez SIMPTEST specjalistów znajdują się:

 • Rzeczoznawcy budowlani (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Rzeczoznawcy samochodowi i motoryzacyjni
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – konstrukcje stalowe w przemyśle
 • Rzeczoznawcy o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
 • a także wielu innych specjalistów branżowych.

W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


Organizacja firmy jest dostosowana do wymogów systemu zarządzania jakością wg norm z serii ISO 9001.

Kontakt
 • NIP . . . . . 634-000-89-89
 • REGON . . . . . 271820753
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS . . . . . 0000069895
Jak do nas dojechać?