Simptest

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel.: +48 32 25 17 265 / 604 485 037
mail: simptest@simptest.pl
Wyceny

Firma SIMPTEST Ośrodek Usług Inżynierskich Sp.z o.o. na bieżąco wykonuje wyceny

 • maszyn i urządzeń wszystkich branż i typów
 • rozbudowanych linii technologicznych
 • budynków, budowli
 • wyposażenia przedsiębiorstw
 • wycena pojazdów osobowych, ciężarowych, szynowych a także budowlanych np. żurawie, podnośniki itp
 • i innych nieruchomości oraz nietypowych środków trwałych.

Wykonywane przez nas wyceny wykorzystywane są m.in. do:

 • do transakcji leasingowych (towarzystwa leasingowe)
 • określenia wartości zabezpieczenia kredytów, zastawów, pożyczek, (banki)
 • sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wypłaty odszkodowania (towarzystwa ubezpieczeniowe)
 • sporządzania niezbędnej dokumentacji podczas przekształceń własnościowych m.in. stwierdzenie upadłości, wniesienie aportu i in.
 • dla potrzeb sądu jako dowód w postępowaniu (występujemy w roli biegłego sądowego)
 • oszacowania wartości niezbędnej do pokreślenia akcyzy, podatku itp.

a także wszelkich innych celów określonych przez klienta.

Realizacja zlecenia przebiega od wstępnego rozeznania, poprzez wizję lokalną (bezpłatną i niezobowiązującą), analizę sytuacji rynkowej wycenianego obiektu a kończy się sporządzeniem operatu szacunkowego. Staramy się maksymalnie dostosować czas i miejsce oględzin do oczekiwań i wymagań klienta. Średni czas wyceny to okres 3-5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia (chyba, że przedmiotem są bardzo rozbudowane obiekty lub ich liczba jest duża).

 

Personel
Personel

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin i branż co pozwala na prowadzenie prac KOMPLEKSOWO od etapu

 • (1) badania obiektów (ekspertyzy i oceny stanu technicznego) poprzez
 • (2) projektowanie ich remontu i modernizacji, aż do samego
 • (3) wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.
Nasi rzeczoznawcy są czynnymi członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), stale podnoszą i poszerzają swoją wiedzę oraz korzystają z zasobów Stowarzyszenia.

W gronie zatrudnianych przez SIMPTEST specjalistów znajdują się:

 • Rzeczoznawcy budowlani (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Rzeczoznawcy samochodowi i motoryzacyjni
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – konstrukcje stalowe w przemyśle
 • Rzeczoznawcy o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
 • a także wielu innych specjalistów branżowych.

W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


Organizacja firmy jest dostosowana do wymogów systemu zarządzania jakością wg norm z serii ISO 9001.

Kontakt
 • NIP . . . . . 634-000-89-89
 • REGON . . . . . 271820753
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS . . . . . 0000069895
Jak do nas dojechać?