Simptest

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice, ul. Astrów 10
tel.: +48 32 25 17 265 / 604 485 037
mail: simptest@simptest.pl
Wykładziny ochronne (bazaltowe)

SIMPTEST Katowice oferuje wykonanie wykładzin bazaltowo-granitowych na powierzchniach:

 • wewnętrznych kotłów energetycznych
 • wewnętrznych ścian zasobników węglowych oraz innych zbiorników przemysłowych
 • kanałów odpopielania i odżużlania
 • odżużlaczy i lejów nasypowych
 • cyklonów odpylających i innych
 • zsypów i rynien
 • różnego rodzaju powierzchniach ślizgowych

oraz wszelkich innych powierzchniach podlegających nadmiernemu zużyciu przez ścieranie.

Oferowane przez nas wykładziny charakteryzują się

 • dużą twardością
 • odpornością na uszkodzenia mechaniczne
 • odpornością na wysokie temperatury
 • nieograniczoną odpornością na działanie wilgoci i czynników chemicznych;
 • nie podlegają wpływowi czynników atmosferycznych

Opracowana przez nas technologia polega na zastosowaniu natryskowej wykładziny bazaltowej o dużej twardości w miejscach narażonych na duże zużycie np.

 • podczas transportu,
 • przesuwania się materiału
 • i in.

W ten sposób

 • podnosi ona odporność na ścieranie
 • a także chroni powierzchnię przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi
 • zabezpiecza przed korozją
 • eliminuje powstawanie zawisów materiału
 • co najważniejsze przynosi wymierne efekty ekonomiczne w postaci wydłużenia czasu pracy konstrukcji i urządzeń oraz oszczędności na kosztach remontu urządzeń długotrwale pracujących z naszą wykładziną bazaltową.


Technologia montażu naszej wykładziny bazaltowo-granitowej polega na wykonaniu natrysku metodą „na mokro” po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni.

Poniżej przedstawiamy przykładową technologię renowacji powierzchni wewnętrznej
betonowego zasobnika węglowego poprzez natrysk wykładziny bazaltowo-granitowej.

 1. Wykonanie rusztowania rurowego wewnątrz zasobników
 2. Przygotowanie powierzchni do torkretowania poprzez skucie miejsc odpadającej wykładziny pierwotnej oraz czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej oraz odkrytego zbrojenia.
 3. Renowacja zbrojenia.
 4. Wywiercenie otworów w starym betonie
 5. Wykonanie kotew stalowych z prętów
 6. Zakotwienie kotew w nawierconych otworach na mieszance niskoskurczowej
 7. Wykonanie siatki zbrojeniowej
 8. Przymocowanie siatki zbrojeniowej do kotew stalowych.
 9. Wykonanie natrysku mieszanką bazaltowo-granitową metodą torkretowania na istniejącą siatkę zbrojeniową.
 10. Pielęgnacja betonu przez okres 6-7 dni poprzez zraszanie wodą.
 11. Demontaż rusztowań.

 

Personel
Personel

Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin i branż co pozwala na prowadzenie prac KOMPLEKSOWO od etapu

 • (1) badania obiektów (ekspertyzy i oceny stanu technicznego) poprzez
 • (2) projektowanie ich remontu i modernizacji, aż do samego
 • (3) wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.
Nasi rzeczoznawcy są czynnymi członkami SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), stale podnoszą i poszerzają swoją wiedzę oraz korzystają z zasobów Stowarzyszenia.

W gronie zatrudnianych przez SIMPTEST specjalistów znajdują się:

 • Rzeczoznawcy budowlani (będący członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 • Rzeczoznawcy samochodowi i motoryzacyjni
 • Rzeczoznawcy majątkowi
 • Rzeczoznawcy o specjalności 830 – wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – maszyny i urządzenia dźwigowe
 • Rzeczoznawcy o specjalności 301 – konstrukcje stalowe w przemyśle
 • Rzeczoznawcy o specjalności 115 – bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych
 • a także wielu innych specjalistów branżowych.

W firmie SIMPTEST obowiązuje ruchomy czas pracy, dostosowany do wymogów kontrahenta i realizowanych przedsięwzięć.
Osoby zarządzające firmą działając w nienormowanym czasie pracy są w bieżącym kontakcie zarówno z własnymi jednostkami wykonawczymi jak i przedstawicielem ustanowionym przez Zleceniodawcę.
Podczas realizacji konkretnego zadania prowadzona jest koordynacja i nadzór nad realizacją prac i na bieżąco podejmowane stosowne decyzje zapewniające spełnienie wymagań Zamawiającego.


Organizacja firmy jest dostosowana do wymogów systemu zarządzania jakością wg norm z serii ISO 9001.

Kontakt
 • NIP . . . . . 634-000-89-89
 • REGON . . . . . 271820753
 • Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS
 • Nr KRS . . . . . 0000069895
Jak do nas dojechać?