Zakres badań

Zdjęcie: badania penetracyjne

Firma SIMPTEST wykonuje badania nieniszczące materiałów, wyrobów, maszyn i urządzeń.

Oferujemy w szczególności badania:

 • połączeń spawanych, a w szczególności próbek spawalniczych (króćce próbne i egzaminacyjne spawaczy, badania do uznania technologii spawania),
 • konstrukcji stalowych,
 • lin i drutów,
 • blach i płaskowników,
 • rur,
 • rurociągów gazowych i ciepłowniczych,
 • odlewów i odkuwek,
 • butli stalowych do gazów technicznych.

Badamy wszelkie urządzenia i elementy podlegające dozorowi technicznemu, zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, w tym:

 • zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe (w tym zbiorników magazynowych na materiały ciekłe, zapalne oraz niebezpieczne). Opracowujemy dokumentację "paszportową" do uznania przez UDT tychże zbiorników,
 • urządzenia dźwignicowe, m.in.:
  • haki,
  • urządzenia suwnicowe,
  • żurawie,
  • wózki widłowe,
 • kotły i rurociągi
  • energetyczne,
  • ciepłownicze,
  • gazowe,
 • stalowe butle do gazów technicznych (pomiary mające na celu określenie rzeczywistych grubości ścianek zbiorników, badania magnetyczne i ultradźwiękowe części walcowych, głowic oraz dna butli mające na celu wykrycie nieciągłości materiału).

Formularz kontaktowy


Token

Ładowanie...