Wyceny

Zdjęcie: wycena widłaków

Firma SIMPTEST Ośrodek Usług Inżynierskich Sp.z o.o. na bieżąco wykonuje wyceny:

 • maszyn i urządzeń wszystkich branż i typów
 • rozbudowanych linii technologicznych
 • budynków, budowli
 • wyposażenia przedsiębiorstw
 • pojazdów osobowych, ciężarowych, szynowych a także budowlanych np. żurawie, podnośniki itp
 • i innych nieruchomości oraz nietypowych środków trwałych

Wykonywane przez nas wyceny wykorzystywane są m.in. do:

 • do transakcji leasingowych (towarzystwa leasingowe)
 • określenia wartości zabezpieczenia kredytów, zastawów, pożyczek, (banki)
 • sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wypłaty odszkodowania (towarzystwa ubezpieczeniowe)
 • sporządzania niezbędnej dokumentacji podczas przekształceń własnościowych m.in. stwierdzenie upadłości, wniesienie aportu i in.
 • dla potrzeb sądu jako dowód w postępowaniu (występujemy w roli biegłego sądowego)
 • oszacowania wartości niezbędnej do pokreślenia akcyzy, podatku itp.

a także wszelkich innych celów określonych przez klienta.

Realizacja zlecenia przebiega od wstępnego rozeznania, poprzez wizję lokalną (bezpłatną i niezobowiązującą), analizę sytuacji rynkowej wycenianego obiektu a kończy się sporządzeniem operatu szacunkowego. Staramy się maksymalnie dostosować czas i miejsce oględzin do oczekiwań i wymagań klienta. Średni czas wyceny to okres 3-5 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia (chyba, że przedmiotem są bardzo rozbudowane obiekty lub ich liczba jest duża).

Dla potrzeb głównie towarzystw ubezpieczeniowych wykonujemy oceny szkód którym ulegają ubezpieczone środki trwałe.

Ocena szkody polega na:

 • ustaleniu przyczyn
 • ustaleniu zakresu i rozmiaru poniesionych strat
 • wyliczenie faktycznej wartości szkody
 • nadzorowaniu i weryfikacji kosztów ewentualnej naprawy

W ciągu ostatnich 10 lat na bieżąco (po kilkadziesiąt w roku) wykonujemy powyższe prace dla takich jednostek jak

 • Bank Handlowy Warszawa
 • Citi Leasing
 • Handlowy Leasing (mamy podpisane stosowne wieloletnie umowy na wykonywanie powyższych prac)
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz

W ciągu ostatnich trzech lat wykonaliśmy dla klientów indywidualnych m.in.:

 • wycena maszyn szwalniczych dla firmy WIN-POL Wołomin
 • wycena koparko-ładowarki dla ZŁOMPOL
 • wycena maszyny drukarskiej dla UNIMED Dąbrowa G.
 • wycena kombajnu ścianowego dla DBT POLSKA Mysłowice
 • wycena wartości rynkowej węzła betoniarskiego dla HEDAR Łaziska G.
 • wycena linii do produkcji płytek dla CERKOLOR Białaczów

Formularz kontaktowy


Token

Ładowanie...